Language:
ارتباط با ما منابع اطلاعاتی اخبار و رویدادها برنامه ها درباره طرح

طــرح ملــی عــزم ملــی

معرفی پروژه ها

پروژه های در دست مطالعه

در این قسمت فهرست اهداف فرعی طرح نمایش داده شده اند. با کلیک کردن روی هرکدام از آنها، می توانید گام ها و پروژه های مرتبط با هر گام را مشاهده فرمایید.

تعیین شاخص‌های سلامت و پايداري و پهنه‌بندی آبخیزهای کشور

عنوان گام: منطقه‌بندی آبخیزهای کشور بر اساس معیارهای مناسب
عنوان پروژه: منطقه‌بندی آبخیزهای کشور بر اساس معیارهای مناسب نمایش جزئیات