Language:
ارتباط با ما منابع اطلاعاتی اخبار و رویدادها برنامه ها درباره طرح

طــرح ملــی عــزم ملــی

جزئیات پروژه
هدف فرعی: شناخت و ارزیابی وضع گذشته و موجود (سیاست‌ها و طرح‌ها) و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت¬ها و تهدید¬ها ( SWOT) برای نیل به مدیریت جامع آبخیزهای کشور
گام: بررسی مسائل حوضه‌‌های مشترك بین استان‌ها، یا شهرستان‌ها و حوضه‌‌های مرزی مشترک با كشورهاي همجوار
کد پروژه: 17
عنوان پروژه: بررسی مسائل حوضه‌‌های مرزی مشترک با كشورهاي مجاور
وضعیت پروژه: درحال واگذاری
عنوان فرعی پروژه: ندارد
شرح خدمات: 1- شناسایی حوزه‌های آبخیز متقاطع با مرزهای سیاسی (ورودی، خروجی یا مشترک)
2- بررسیوضعیت گذشته و حال مسائل حوضه‌های مشترک به تفکیک کشورهای همجوار در مقیاس‌های مختلف (حوضه‌های رودخانه‌ای کلان و زیرحوضه‌های مانند تماب وزارت نیرو) از جنبه‌های ذیل:
2-1- زیست‌بوم‌های طبیعی، شاخص‌های محیط‌زیستی و تنوع زیستی
2-2-هیدرولوژی (چرخه آب) و تعامل بالادست و پایین‌دست حوضه رودخانه‌ای
2-3-منابع آب (بهخصوص بررسی تبعات طرح‌های احداث سدهای مخزنی، سدهای انحرافی و یا انتقال آب بین حوضه‌ای)
2-4-بلایای طبیعی (سیل، فرسایش و رسوب، زمین‌لغزش، خشکسالی، آتش سوزی، زلزله و ...)
2-5-اقتصادی – اجتماعی
2-6-قومی، مذهبی و فرهنگی
2-7-سیاسی و امنیتی
2-8-پدافند غیرعامل و مسائل دفاعی
2-9-بیابان‌زایی و تخریب سرزمین
2-10-چالش‌های ناشی از کوچ عشایر و انتقال دام بین کشورها و حوضه رودخانه‌ای
2-11-مشکلات خاص در مرز برخی کشورها و مناطق
3- بررسی قوانین بین‌المللی مرتبط با سیاستگذاری آب و رودخانه‌های مرزی
4- بررسی کنوانسیون‌ها و معاهدات دوجانبه (با کشورهای همجوار)، منطقه‌ای و بین‌المللی بهخصوص کنوانسیون‌های محیط زیستی و استخراج سیاست‌های ذیربط
5- تهیه نقشه حریم‌های تأثیر و تأثر آبی ایران و همسایگان و مشخص نمودن مخاطرات (تحریم آبی و ...) بر روی آن
6- بررسی اثرات اقدامات انجام شده در حوضه های رودخانه ای مشترک بر مناطق خارج از آن (Externalities)
7- بررسی، آسیب‌شناسی و مستندسازی تجربیات موفق و ناموفق در زمینه تمرین مدیریت حوضه‌ای در سطح دنیا و کشور
8- بررسی قوانین مرتبط در سایر کشورها (5 حوضه رودخانه‌‌ای مشترک نظیرنیل، راین و ...)
9- گزینش سه مورد از حوضه‌های مرزی مشترک بر اساس شرایط خاص حوضه‌ها و حاد بودن مشکلات حوضه‌ها (خروجی، ورودی و مرزی)
10- جمع‌بندی موارد فوق برای حوضه‌های منتخب و پیشنهاد راهکارهایی برای تضمین پایداری منابع و محیط زیست آبخیز و وحدت آبخیزنشینان بین کشوهای همسایه (پروژه‌های مشترک، پروتکل و ...).

خروجی ها: گزارش و نقشه
زمان بندی:  ماه
ملاحظات:
کارگروه های اصلی:
هدايت، تلفيق و سنتز
ساختار سازماني، مالي و قانوني
کارگروه های فرعی:
اجتماعي، فرهنگي و ديني
اقتصادي
مقیاس پروژه: