Language:
ارتباط با ما منابع اطلاعاتی اخبار و رویدادها برنامه ها درباره طرح

طــرح ملــی عــزم ملــی

جزئیات پروژه
هدف فرعی: شناخت و ارزیابی وضع گذشته و موجود (سیاست‌ها و طرح‌ها) و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت¬ها و تهدید¬ها ( SWOT) برای نیل به مدیریت جامع آبخیزهای کشور
گام: بررسی مسائل حوضه‌‌های مشترك بین استان‌ها، یا شهرستان‌ها و حوضه‌‌های مرزی مشترک با كشورهاي همجوار
کد پروژه: 16
عنوان پروژه: بررسی مسائل حوضه‌‌های مشترك بین استان‌ها، یا شهرستان‌ها
وضعیت پروژه: درحال واگذاری
عنوان فرعی پروژه: ندارد
شرح خدمات: 1–شناسایی آبخیز متقاطع با مرزهای شهرستانی و استانی
2- گزینش آبخیزهای نمونه بر اساس تفکیک مناطق همگن
3- شناسایی و بررسی مسائل و مبانی اختلاف (حقابه‌ها، چراگاه‌ها، سامانه‌های عرفی و... ) کوچ عشایر و انتقال آب بین حوضه‌ای
4- بررسی اختلافات و مشکلات ناشی از عدم انطباق مرزهای سیاسی بر مرزهای حوضه‌ای برای آبخیزهای گزینش شده
5- ارائه راهکارها برای حل مشکلات و مناقشات بین استانی و شهرستانی مانند اصلاح سامانه‌های عرفی مثل مجوز چرا، خرید و فروش حقآبه، حفظ کیفیت آب و محیط‌زیست به نفع پایین‌دست، امکان‌سنجی انطباق مرزهای حوضه‌ای و سیاسی و ایجاد تشکل‌های مردم نهاد.

خروجی ها: 1- گزارش، 2- نقشه بر اساس بند یک
زمان بندی:  ماه
ملاحظات:
کارگروه های اصلی:
هدايت، تلفيق و سنتز
ساختار سازماني، مالي و قانوني
کارگروه های فرعی:
اجتماعي، فرهنگي و ديني
اقتصادي
مقیاس پروژه: