Language:
ارتباط با ما منابع اطلاعاتی اخبار و رویدادها برنامه ها درباره طرح

طــرح ملــی عــزم ملــی

نشست مشترک بین مدیر طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز کشور و دست اندرکاران پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل‌های هیرکانی

در راستای اهداف طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز کشور و نیز به‌‌منظور بهره‌گیری از تجارب بخش اجرا و تحقیقات در اجرای پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل‌های هیرکانی (پایلوت چهل‌چای)، نشست مشترکی بین مدیر طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز کشور و برخی از اعضای کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی طرح از یک سو و دست اندرکاران پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل‌های هیرکانی از جمله آقای  آندراس دارابانت مشاور بین‌المللی جنگلداری جامعه محور پروژه و تیم اجرایی در استان گلستان در صبح  روز یکشنبه مورخ 94/6/15 در محل سالن رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی برگزار خواهد شد.