Language:
ارتباط با ما منابع اطلاعاتی اخبار و رویدادها برنامه ها درباره طرح

طــرح ملــی عــزم ملــی

بازدید نمایندگان همکاران اصلی طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز کشور از آبخیز قورچای رودخانه گرگانرود استان گلستان

مدیر طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز کشور به همراه هیأت همراه از آبخیز قورچای رامیان از زیرشاخه‌های حوزه رودخانه‌ای گرگانرود واقع در استان گلستان به‌منظور آشنایی به وضع موجود و شرایط حاکم بر آبخیز قورچای رامیان به عنوان پایلوت طرح کلان در بخش شمالی ایران بازدید به‌عمل اوردند.

در این بازدید که در روز دوشنبه مورخ 27 تیرماه 1396 انجام شد مدیر طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز کشور، نمایندگان همکار در طرح کلان ملی از دانشگاه‌های علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه شیراز، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامیان حضور داشتند.

حوزه آبخيز قورچای رامیان با مساحتی بالغ بر 24 هزار هکتار در جنوب حوزه رودخانه‌ای گرگانرود و در جنوب شهرستان رامیان از استان گلستان قرار دارد. این آبخیز از لحاظ موقعيت سياسي، در مرز استان‌هاي سمنان و گلستان واقع شده است.