Language:
ارتباط با ما منابع اطلاعاتی اخبار و رویدادها برنامه ها درباره طرح

طــرح ملــی عــزم ملــی

بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و استاندار استان گلستان از غرفه «طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه¬های آبخیز»

جناب آقایان دکتر محمد فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، آقای دکتر حسن صادقلو استاندار محترم استان گلستان و تنی چند از مدیران استانی در تاریخ شنبه 16 بهمن ماه از غرفه «طرح کلان ملی­ مدیریت جامع حوزه­های آبخیز» در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فرهنگی و روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید داشتند. لازم به ذکر است در این بازدید، دکتر فرهادی: طرح کلان ملی مذکور را یکی از اولویت­های پژوهشی کشور بر شمردند و بر ضرورت آن تاکید داشتند. همچنین استاندار محترم بر لزوم ایجاد ارتباط بین طرح جامع سیل استان گلستان و طرح حفاظت خلیج گرگان با طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه­های آبخیز تاکید نمودند.