Language:
ارتباط با ما منابع اطلاعاتی اخبار و رویدادها برنامه ها درباره طرح

طــرح ملــی عــزم ملــی

بازدید اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از پروژه ابتکاری در حوضه رودخانه حبله رود

در صبح روز چهار شنبه مورخ  1394/12/19 در راستای برگزاری کارگاه طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود، توسط هفت نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، جناب آقایان دکتر شیخ، دکتر بارانی، دکتر کامکار، دکتر عابدی سروستانی، دکتر کاظمی، دکتر کمکی و خانم دکتر عظیمی از پروژه ابتکاری استفاده دو منظوره از رواناب سطحی،  بازدید میدانی بعمل آمد.

شایان ذکر است استفاده دو منظوره در پروژه ابتکاری شامل تناوب کشت محصولات زراعی از جمله خربزه و گندم در مدت دو سال اول و استقرار پوشش گیاهی طبیعی از جمله درختچه گز در سال­های بعدی می باشد. نکته جالب توجه این است که با استفاده از رواناب سطحی ابتدا شوری اراضی کاهش داده می­شود و به تبع آن شرایط مناسبی برای استقرار محصول زراعی فراهم میگردد. همچنین با توجه به اینکه سیلاب­های فصلی از بالادست بذر درختچه­های گز و سایر گونه­های گیاهی خود رو را به پایین دست منتقل می‌کنند، امکان استقرار و زادآوری گونهها بومی فراهم میشود و میزان پوشش گیاهی طبیعی منطقه به طور قابل ملاحظهای افزایش می­یابد و این افزایش پوشش گیاهی ضمن جلوگیری از فرسایش خاک به مقوله ترسیب کربن کمک زیادی می­کند.