Language:
ارتباط با ما منابع اطلاعاتی اخبار و رویدادها برنامه ها درباره طرح

طــرح ملــی عــزم ملــی

کمیته‌های علمی و تخصصی

 

 

نام کارگروه

 هدايت، تلفيق و سنتز

کارگروه یک

 ارزيابي منابع زيست بوم

کارگره دو

اجتماعي، فرهنگي و ديني

کارگروه سه

 اقتصادي

کارگروه چهار

 نظام آموزش، تحقيقات و ترويج

کارگروه پنج

 فناوري و مديريت اطلاعات

کارگروه شش

 ساختار سازماني، مالي و قانوني

کارگروه هفت