فعالیت­های کارگروه سیل، خشکسالی و مخاطرات محیطی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیر کشور
فهرست بستن

فعالیت­های کارگروه سیل، خشکسالی و مخاطرات محیطی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۱) برگزاری جلسه بحث و تبادل نظر در گروه آبخیزداری در خصوص آسیب­شناسی سیل اخیر استان گلستان بر اساس داده­ها و اطلاعات منتشر شده و مشاهدات میدانی یکی از همکاران گروه (دوشنبه صبح ۱۳۹۸/۱/۱۹).

۲) شرکت فعال و تبادل نظر در اندیشکده تنوع زیستی و تغییر اقلیم بسیج اساتید دانشگاه در خصوص تحلیل سیل اخیر (دوشنبه بعدازظهر ۱۳۹۸/۱/۱۹).

۳) شرکت فعال و ارائه نقطه نظرات در جلسه ستاد نخبگان استان در خصوص سیل اخیر با حضور تعدادی از کارشناسان بخش­های اجرایی مرتبط (سه شنبه صبح ۱۳۹۸/۱/۲۰).

۴) شرکت و ارائه نقطه نظرات در جلسه مشترک با کارشناسان پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان در ارتباط با آسیب­شناسی سیل اخیر (چهارشنبه صبح ۱۳۹۸/۱/۲۱).

۵) برگزاری جلسه تخصصی گروه آبخیزداری به منظور تحلیل و جمع­بندی عوامل سببی و تشدید کننده سیل اخیر در مناطق سیل­خیز و سیل­گیر استان (چهارشنبه بعدازظهر ۱۳۹۸/۱/۲۱).

۶) برگزاری بازدید میدانی مشترک اعضای هیات علمی دانشگاه (گروه­های آموزشی مختلف) از پهنه سیل گیر آق قلا، سد وشمگیر و کانال انحرافی بندولی و تبادل نظر در خصوص عوامل سیل و رفتار آن در مناطق تحت تاثیر (پنج شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۲).

۷) شرکت دبیرکارگروه سیل، خشکسالی و مخاطرات محیطی در برنامه مناظره رادیویی استان گلستان (برنامه روزنه) و ارائه نقطه نظرات تخصصی در خصوص عوامل طبیعی، انسانی و سازمانی ایجاد و یا تشدید سیل اخیر (شنبه صبح ۱۳۹۸/۱/۲۴).

۸) برگزاری اولین جلسه هم اندیشی اعضای کارگروه سیل، خشکسالی و مخاطرات محیطی دانشگاه با حضور فعال اعضای هیات علمی گروه­های آموزشی مرتبط دانشگاه و ارائه نقطه نظرات تخصصی توسط شش تن از اعضای کارگروه و تبادل نظر جمعی در خصوص آسیب شناسی سیل اخیر (شنبه بعدازظهر ۱۳۹۸/۱/۲۴).

۹) تدوین و ارائه نسخه اول گزارش اجمالی تحلیل عوامل سیل اخیر استان گلستان به مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی (دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۶).

۱۰) ارائه نقطه نظرات تخصصی در مورد عوامل سیل اخیر در نشست مشترک با همکاران دانشگاه فردوسی مشهد که به منظور بررسی اثرات سیل گلستان، مهمان دانشگاه بودند (دوشنبه بعدازظهر ۱۳۹۸/۱/۲۶).

۱۱) کسب بازخورد و نظرات تعدادی از متخصصان ملی در مورد گزارش اجمالی تحلیل سیل اخیر برای ارائه نهایی به مرکز پژوهش­های مجلس