نشست مشترک با مشاور دفتر FAO در تهران در خصوص مدیریت جامع ریسک محور حوزه های آبخیز – طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیر کشور
فهرست بستن

نشست مشترک با مشاور دفتر FAO در تهران در خصوص مدیریت جامع ریسک محور حوزه های آبخیز

روز چهارشنبه مورخ ۵/۱۰/۹۷ جلسه آشنایی، هماهنگی و تبادل نظر بین تیم طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه‎های آبخیز کشور جناب آقایان دکتر سعدالدین (مدیر طرح کلان) و دکتر واحدبردی شیخ (معاون طرح) و دکتر آرش ملکیان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و همچنین تیم کارشناسی فائو آقای ماشاوری مولیرو و خانم مرجان قنبری در محل کار دفتر فائو در سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی برگزار گردید. در این جلسه ابتدا دکتر سعدالدین مدیر طرح کلان، برنامه¬ها، اهداف، ساختار پروژه¬ها، میزان پیشرفت و دستاوردهای طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه¬های آبخیز کشور را معرفی کردند و سپس آقای ماشاوری مولیرو و کارشناس مسئول “تهیه و تدوین پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز ریسک محور برای آبخیزداری ایران”، پیشنهاد پروژه اهداف و نحوه اجرای پروژه فائو را تشریح کردند. در ادامه در زمینه همکاری مشترک آتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.