انتخاب پایلوت سوم طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز – طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیر کشور
فهرست بستن

انتخاب پایلوت سوم طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز

با حضور آقای مهندس حیدری‎پوری معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‎ها، مراتع و آبخیزداری کشور و با شرکت مدیر و معاون اجرایی طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه‎های آبخیز در جلسه کارگروه اجرایی مدیریت جامع حوزه‎های آبخیز (سازمان جنگل‎ها، مراتع و آبخیزداری) در روز یک‎شنبه مورخ ۱۳/۸/۹۷، پس از ارائه مدل ملی ارزیابی و مدیریت جامع حوزه‎های آبخیز پیشنهادی توسط طرح کلان، حوضه رودخانه اترک و یکی از زیرحوضه‎های آن به عنوان پایلوت طرح کلان انتخاب شد و پیاده کردن آزمایشی مدل ملی برای اخذ نتایج و تهیه نسخه نهایی به تصویب رسید. حوضه رودخانه اترک با مساحت حدود ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ هکتار بین سه استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان  و کشور ترکمنستان قرار دارد و یکی از حوضه‎های با اهمیت در منطقه و کشور محسوب می‎شود.